Galego | Castellano
raiolas

CONTACTO

Se desexa poñerse en contacto con nos pode facelo vía mail ou usando o noso formulario de contacto.

Formulario de contacto*


Formulario de contacto

Dirección

INFANTA ELENA Nº11, CASA CLARA CAMPOAMOR LOCAL 6
PARQUE DE LA MILAGROSA - 27003 - LUGO

CALLE LAMAS DE PRADO Nº 75, BAJO
27004 - LUGO

Teléfono

982 21 45 04


Web

www.raiolas.org

LOPD

* Usted autoriza expresamente a ASOCIACIÓN RAIOLAS a incorporar los datos personales incluidos en este correo electrónico en un fichero automatizado o no denominado "Contactos" titularidad de la misma, debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. La finalidad del tratamiento es gestionar y mantener los datos, como medio para canalizar las oportunas comunicaciones e informaciones de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Carácter Personal y su normativa de desarrollo. La información contenida en este fichero no es cedida a terceras Empresas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos, dirigiendo una comunicación por escrito a la dirección siguiente: Parque de Frigsa, Nave Asociacións Local 6, 27003, Lugo.

RAIOLAS acaba de incorporar un Diplomado en Maxisterio, grazas a unha subvención outorgada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria

Esta axuda está cofinanciada polo Fondo Social Europeo e a iniciativa de emprego xuvenil a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil.

OBXETIVOS

A finalidade é cubrir diferentes aspectos sociais e educativos dos usuarios e en particular os programas socio.educativos compelmentarios ou extraescolares, que resultan ser de vital importancia para o desenvolvemento persoal e a participación das persoas con trastornos do espectro do Autismo e/ou da Comunicación Social no seo da comunidade.

No ámbito do Autismo, a educación aplicada a tódolos ámbetos da vida é o mellor instrumento para potenciar o máximo as capacidades de desenvolvemento persoal e de participación enriquecedora no seo da comunidade

ACTUACIÓNS

Preténdese crear dende a Asociación Raiolas un Servizo de Apoio Socio-Educativo extraescolar e un plan de traballo de actividades lúdicas e saciáis para os soci@s que así os demanden. Realizarase unha valoración de usuarios e establecemento de plans individualizados de atención (posteriormente seguemento e avaliación dos mesmos).MOTIVACIÓNS

Para a nosa entidade a posta en marcha do servizo proposto a raíz da contratación do persoal desempregado supón unha ampliación dos servizos ofertados pola nosa entidade os novos usuarios e asociados, sempre tendo en conta a finalidade da resposta ás necesidades deles e como obxetivo final de mellorala calidade de vida das persoas con Trastornos do Espectro Autista e/ou da Comunicación Social e as súas familias.

NOMBRE SUBVENCIÓN

Fomento do emprego a través dos programas de cooperación coas entidades sen ánimo de lucro, no ámbito do programa operativo de emprego xuvenil na comunidade autónoma de Galicia

logo xunta

© Raiolas

RAIOLAS Anel solidario gobierno de españa Deputación de Lugo